Operasional

Beranda / Operasi / Operasional

Operasional

Perseroan menjalankan usaha dalam bidang transportasi perairan laut dan sungai. Kegiatan ini umumnya disebut sebagai transhipment. Kegiatan transhipment ini adalah kegiatan pengangkutan barang dari suatu tempat yang diangkut oleh kapal tunda dan tongkang Perseroan ke kapal induk (mother vessel), yang kemudian oleh kapal induk itu diangkut ke tempat lain.

Proses Transportasi Barang

Pelabuhan Muat

Tongkang di sandarkan di pelabuhan muat seperti yang di sepakati dalam perjanjian dengan pelangan oleh kapal tunda yang menariknya. Proses muat dilakukan sampai dengan jumlah muatan mencukupi dan aman sesuai dengan regulasi yang ada. Setelah dipastikan muatan dan tongkang dalam keadaan aman dan layak untuk berlayar, kapal tunda dapat menarik tongkang tersebut keluar dari pelabuhan untuk berkayar ke pelabuhan tujuan.

Berlayar

Tongkang di tarik oleh kapal tunda berlayar menuju ke mother vessel sesuai dengan perjanjian yang di sepakati dengan pelanggan. Selama proses berlayar, crew kapal tunda melaporkan posisi dan keadaan barang kepada kantor pusat untuk diteruskan kepada pelanggan.

Transhipment

Tongkang di tarik oleh tugboat membawa muatan dari Pelabuhan muat ke Mother Vessel yang menunggu di muara sungai/laut lepas untuk memindahkan muatan dari tongkang ke Mother Vessel. Mother Vessel tidak dapat masuk ke dalam sungai atau merapat ke pelabuhan muat karena memiliki kedalaman yang lebih besar dibandingkan dengan kedalaman sungai atau pelabuhan muat.